top of page

FOREDRAG

Jonas Norgaard Mortensen har i de sidste 20 år været foredragsholder, oplægsholder og key note speaker på flere hundrede konferencer, seminarer og arrangementer. Alle foredrag formidler Jonas Norgaard Mortensens viden om, forskning i, og erfaring med Nordisk livsfilosofi, demokrati og dannelse. Herunder relationers fundamentale betydning for liv, eksistens, dannelse, ledelse og samfund. 

Jonas Norgaard Mortensens formidlingsstil kan beskrives som et lille højskoleophold, hvor tilhørerne igennem indsigt og udsyn, historie og poesi, filosofi og kunst, tro og tanker, viden og visdom og kultur- og samtidsanalyser bliver inspirerede og motiverede til større personlige, politiske og praktiske perspektiver.

NORDISK GULD

Om nordisk dannelse, demokrati og medborgerskab. 

I store dele af verden kan man købe bøger om lykken, hyggen og tilliden i de nordiske samfund. Men bøgerne fortæller ofte kun om det, vi kan se på overfladen. Rødderne til de nordiske samfund er vores sande guld: Vores menneskesyn, dannelsessyn og samfundssyn. De rødder skal vi kende og forstå, hvis vi vil bygge og bevare de nordiske folkestyrer og medborgersamfund.


Nøgleord: folkestyre, folkeoplysning, dannelse, medborgerskab, demokrati, idéhistorie og relationer. 

FRIVILLIGHED

Om frivillighed i foreninger og samfund.
Danmark har traditionelt været et foreningsland, hvor folket forsamlede sig på tværs af forskelligheder i idébestemte fællesskaber og foreninger fyldt med frivillighed og
folkeoplysning. Hvorfor og hvordan er frivilligheden i foreningsdanmark afgørende for vores samfund?


Nøgleord: foreningsliv, frivillighed, folkeoplysning og folkestyre.   

Masken-67.jpg
Narcissus-Caravaggio_(1594-96)_edited.jpeg

DANNELSE

Om dannelse, dyder og livsduelighed.
De nordiske dannelses- og oplysningsidealer er så enestående, at der ikke findes ord for "dannelse" på fx engelsk. Dannelse er en højnelse til humanitet gennem kultur:  Dannelse højner
 (op-drager, op-lyser, op-lærer og op-højer) mennesker til ånd og refleksion, indsigt og udsyn, ansvarlighed og selvstændighed. Vi dannes som elever i livets skole, og eleveres (ophæves) til medmenneskelighed, så vi kan være i relation med verden og dermed være med-mennesker, med-arbejdere, med-ansvarlige og med-borgere.

Nøgleord: dannelse, Bildung, menneskelighed, folkeoplysning, religionsfilosofi, Aristoteles, Kierkegaard, Grundtvig, Løgstrup, Kold, Hal Koch. 

KARAKTERDANNELSE

Om karakterdannelse i skolen.
I karakterdannelsesprojektet og ”Center for Karakterdannelse” arbejder vi med at skabe en fornyet faglig bevidsthed og bevægelse om karakterdannelse i folkeskolen. Hvad er karakterdannelse, hvordan kan vi styrke det i skoleverdenen og hvordan kan karakterdannelse bidrage til det gode liv, til skoler og i børn og unges liv?

Nøgleord: karakterdannelse, folkeskolen, skolekultur, dannelse, dyder, pædagogisk faglighed, faglig og personlig forbilledlighed, livsduelighed, uddannelse, phronesis, Aristoteles, Grundtvig mm.

ill_bog02_fritlagt.png
Kommune.jpg

KOMMUNE BETYDER FÆLLES PLIGT OG ANSVAR

Om kommunal velfærd.
Ordet kommune [koˈmuːnə] har sprogstamme i 
det franske commune og det latinske communis; kon betyder ”fælles, sammen” og munus ”opgave, pligt”. En kommune er et fællesskab, en fælles opgave og en fælles pligt. Hvordan fastholder vi kommunefællesskabets grundværdier om social kapital, ansvarligt medborgerskab og løsninger på tværs af forvaltningen, civilsamfundet og erhvervslivet?


Nøgleord: kommunefællesskab, medborgerskab, lokalsamfund, samskabelse, relationel velfærd, nordisk tradition, politisk filosofi og velfærdspolitikker.    

RELATIONERS BETYDNING

Den moderne individualisme og selvrealisering er en vildfarelse. Vi kan ikke blive til os selv eller finde livsfylde med os selv. Mennesker er relationelle. Ordet relationer har sprogstamme i det latinske relatum, som betyder bære. Vi bærer hinandens liv i vores hænder og vores liv er kun bæredygtige, hvis de består af langvarige, trygge, ansvarlige og kærlige relationer. Relationer har fundamental betydning for vores liv, dannelse, ledelse og samfund.

Nøgleord: relationer, relationel eksistens, relationel filosofi, relationel teologi, relationel ledelse, relationel velfærd.

ill_bog01_fritlagt.png
Tegning_fælles bedste spansk_negativ8x.png

PERSONALISME

Personalismen er en glemt, men gylden livsfilosofi. Personalismen var en hovedstrømning fra mellemkrigstiden med en skarp modernitetskritik og et flammende forsvar for menneskets værdighed, relationer og engagement. ”Amo, ergo sum”, ”Jeg elsker, derfor er jeg” er en af personalismens paroler.  Personalismen var det filosofiske fundament for fx Martin Luther King, Desmond Tutu, FNs menneskerettighedserklæring og Europas fædre efter anden verdenskrig.

Nøgleord: personalisme, menneskesyn, antropologi, relationer, værdighed, engagement, Mounier, Maritain, Buber, Marcel, Tutu, Europa og Martin Luther King. 

bottom of page