top of page

BØGER

Jonas Norgaard Mortensen har udgivet bøger om dannelse og demokrati, Nordisk medborgerskab og menneskesyn og livsfilosofien personalisme. I oversigten kan du finde links til prøvelæsninger og mulighed for at købe bøgerne. Hvis bogen er udsolgt, eller du er interesseret i at indkøbe et større parti, kan du kontakte Jonas Norgaard Mortensen.

DET FÆLLES BEDSTE

Grundbog med introduktion til personalismens menneskesyn og den fundamentale betydning af værdighed, relationer og engagement.
Forlag: Boedal. 2012.

Det faelles bedste_3d_high.jpg

THE COMMON GOOD

Bogen "Det fælles bedste" redigeres, oversættes og udgives på engelsk på først forlaget Boedal i 2014 og siden på forlaget The Vernon Press i 2017.

Forlag:  Boedal / The Vernon Press.

cover_3D_The Common Good_High.jpg

DET PERSONLIGE SAMFUND

I antologien ”Det personlige samfund. Personalisme i praksis” udfolder Jonas Norgaard Mortensen og 24 praktikere personalismens menneskesyn på hver deres videns og virkefelt.
Forlaget: Vindelsti. 2015

Omslag 3D_Det personlige samfund_high.jpg

DET RELATIONELLE MENNESKE

I antologien ”Det relationelle menneske. Personalismen i perspektiv” udfolder Jonas Norgaard Mortensen og 24 tænkere perspektiverne for personalismen menneskesyn på hver deres videns og virkefelt. 
Forlaget: Vindelsti. 2015

Omslag Det relationelle menneske 3d_HIGH.jpg

TANKE OG HANDLING SKAL VÆRE EET

Akademisk bogserie om personalisme: K.E Løgstrups tanker og refleksioner om personalisme. 

Forlag:  Forlaget Cura. 2017.

omslag_Tanke og Handling skal være eet_3D.jpg

PERSONALISMENS IDÉHISTORIE

Akademisk bogserie om personalisme: En akademisk undersøgelse og kortlægning af personalismens idéhistorie.
Forlag:  Forlaget Cura. 2017.

omslag_En idéhistorisk analyse af personalisme_3D.jpg

RELATIONSPSYKOLOGI

Institut for Relationspsykologi og Jonas Norgaard Mortensen udgiver "Relationspsykologi" om relationers betydning for sundhed, trivsel og ledelse.

Forlag: Institut for Relationspsykologi. 2017.

Omslag_Relationspsykologi_3D.jpg

FORPLIGTET PÅ HINANDEN

Bogudgivelsen går på jagt efter Luthers tanker i nutiden, i vores samfund og i det folkelige. Bogen er udgivet i 2017 som en markering af 500 års jubilæet for reformationen. 

Forlag: Ry Kirkes forlag. 2017.

Omslag_3D_Reformationen i Ry.jpg

PERSONALISMEN

Akademisk bogserie om personalisme: Den store franske tænker Emmanuel Mouniers klassiske værk "Personalismen". Den moderne civilisation er ifølge Mounier ikke filosofisk eller kulturel bæredygtig, fordi vi blandt andet individualiserer og materialiserer det personlige liv ud af tilværelsen.
Forlag: Forlaget Cura. 2022.

3D_Mounier Personalisme.png

DET SKAL KENDES

Bogen "Det skal kendes" indfanger og formidler Guldborgsund Kommunes vej og vision som Danmarks Dannelseskommune og har som formål, at inspirere og kvalificere dannelsespraktikere i Danmark.
Forlag: Forlaget Cura. 2023.

3D_Det skal kendes.jpg

El Bien Común

Bogen "Det Fælles Bedste" redigeres, oversættes og udgives på spansk. 

Forlag:  Forlaget Cura. 2023.

3D_El Bien Común.png
bottom of page